การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA)(สำหรับ สสจ.)

แนวทางการดำเนินงาน(ปีงบประมาณ 2565)

1.ประเมินรับรองตามระบบและช่องทางปกติ(Onsite)

คู่มือ/เอกสารดาว์โหลด(Update เมษายน 2565)

2.ประเมินรับรองผ่านระบบออนไลน์

เอกสารประกอบ สำหรับศึกษาการใช้งาน EHA Smart Web  

3.เอกสารประกอบการดำเนินงาน

4.คะแนน LPA ประจำปี 2564(เอกสารเฉพาะส่วนท้องถิ่น กรุณาระมัดระวังในการเผยแพร่)

5.ปฏิทินการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11

6.ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

  • ทะเบียนรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการประเมินรับรอง
  • ฐานข้อมูล
ข้อมูลรายจังหวัด256525642563
กระบี่
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฎร์ธานี